FaceMe 视频电台 - FaceMe Video Booth - send funny eCards [iOS]


***原价¥6元(人民币),现在免费***


FaceMe 视频电台是款有趣的相片处理软件,用户通过此软件可以见自己的头像剪切到软件中设定好的图片中,这点有点像我们生活中的大头贴,软件提供的这些图片或风趣,或幽默。喜欢恶搞大头贴的你还不来试试!

屏幕截图

《FaceMe 视频电台 - FaceMe Video Booth - send funny eCards [iOS]》

《FaceMe 视频电台 - FaceMe Video Booth - send funny eCards [iOS]》


点赞

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注